ผลร้ายของการติดสารเสพติด

          สารเสพติดทุกชนิดให้โทษและเป็นอันตรายต่อผู้เสพ  ครอบครัว  คนใกล้ชิด  ชุมชน  และประเทศชาติดังนี้

          1 โทษและอันตรายต่อสุขภาพของผู้เสพ

       สารเสพติดแต่ละชนิดจะให้โทษและอันตรายต่อสุขภาพของผู้เสพแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วสารเสพติดทุกชนิดให้โทษและอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพ

           2  โทษและอันตรายต่อครอบครัวและสังคม

       ผู้ติดสารเสพติดเป็นคนที่มีคุณภาพด้อยกว่าคนปกติ  เพราะมีวิถีทางการดำเนินชีวิตที่เป็นการทำลายสังคมทุกระดับ

       3 โทษและอันตรายต่อเศรษฐกิจของชาติ

       สารเสพติดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษต่อเศรษฐกิจคือสิ้นเปลืองค่าสารเสพติดโดยเปล่าประโยชน์ ต้องเสียค่าใช้จายในการรักษา  และยังเสียเวลาในการประกอบอาชีพอีกด้วย

         4 โทษและอันตรายต่อการปกครองของบ้านเมือง

       ด้วยทางราชการต้องดำเนินการด้านการปกครองเพื่อขจัดปัญหาสารเสพติดให้หมดไป  โดยพยายามให้ผู้ที่เสพติดอยู่เลิกเสพ  และป้องกันผู้คนที่ยังไม่ได้เสพไม่ให้หลงผิดไปเสพสารเสพติดจึงเป็นปัญหาต่อการปกครอง

     5  โทษและอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

       เนื่องจากสารเสพติดเป็นปัยหาระดับโลก  การที่มีสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งแพร่หลายในประเทศมากๆ หรือแพร่ไปยังประเทศอื่น ย่อมก่อให้เกิดภัยร้ายแรงและเป็นโทษต่อความมั่นคงของประเทศชาติได้

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s