การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม

           การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม  ควรจะมีกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัมนาเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคล  ชุมชน  และประเทศชาติ ได้แก่ กิจกรรม  5 ส

          กิจกรรม 5 ส  มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของบุคคล  ปลูกฝังให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบรู้จักฝึกคิดในการแก้ไขปัญหา  เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สร้างนิสัยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย พัฒนาตนเอง  สังคม  และปรเทศชาติ ซึ่ง 5 ส  จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจึงควรเริ่มต้นที่ตัวเองเห็นความสำคัญของ 5 ส  ซึ่งเป็นรากฐานในการพัมนาทางด้านอื่นๆ

          ความหมาย 5 ส

          สะสาง คือ การแยกสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นให้ออกจากกัน  ทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปให้มากที่สุด

         สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของ  เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ในที่สะอาดใช้และเก็บในสภาพที่ปลอดภัย  ทุกคนดูแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือหรือเป็นอะไร

          สะอาด คือ การทำความสะอาดสถานที่  อุปกรณ์  สิ่งของเครื่องใช้เป็นประจำ

          สุขลักษณะ คือ สภาพที่สะอาดปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ สภาพและบรรยากาศมีลักษณะที่ดี  ก่อให้เกิดความสุขและสบายใจ

          สร้างนิสัย คือ การสร้างระเบียบ   การปฏิบัติที่ถูกต้องและทำเป็นประจำจนติดเป็นนิสัย

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s